Tester-IQ.nl

IQ Testen

Bonobos Panbanisha & Kanzi with Sue Savage Rumbaugh

Op tester-iq.nl kan u kiezen uit vier verschillende soorten testen. De meeste mensen proberen de klassieke IQ-test uit, maar wij raden je ook aan om een van onze andere testen uit te proberen. Op die manier weet u wat uw sterke en zwakke punten zijn en kan u hier specifiek aan werken. Nadat u de test afgelegd heeft kan u een certificaat bestellen dat als souvenir kan dienen.

Klassieke IQ-test

Eerst en vooral is er de klassieke IQ-test. Deze test is erg uitgebreid en duurt 60 minuten. Er worden drie verschillende onderdelen getest; namelijk getalreeksen, ruimtelijke figuren en analogieën. De test bestaat uit 63 vragen die elk tot één van de drie onderdelen behoren, zo zijn er 21 vragen over getalreeksen, 21 vragen over ruimtelijke figuren en 21 vragen over analogieën.

We geven u nog enkele tips mee voor dat u met de test begint:

Algemene kennis test

Deze test gaat over een heleboel verschillende onderwerpen. De test varieert van politiek tot wetenschappen, van film tot sport, etc.. Zoals de naam van de test al duidelijk maakt wordt uw algemene kennis getest. Weet u wie de manager van de Beatles was? Wie was de eerste minister van het Verenigd Koninkrijk in 1980? Naast parate kennis wordt ook uw inzicht getoetst. De test duurt zo’n 45 minuten en bestaat uit 40 vragen op basis van 5 verschillende categorieën.

We geven u nog enkele tips mee voor dat u met de test begint:

Rekenvaardigheid

Als u ervoor kiest om uw rekenvaardigheid te testen, dan mag u zich verwachten aan een test die bestaat uit drie verschillende categorieën: hoofdrekenen, meetkunde en vergelijkingen. U krijgt 45 minuten de tijd om deze test tot een goed einde te brengen. De test bestaat uit 15 vragen per categorie.

We geven u nog enkele tips mee voor dat u met de test begint:

Taaltesten

We bieden taaltesten aan in het Engels, Frans, Spaans of Duits. Hierbij wordt uw woordenschat, kennis van grammatica en spreekwoorden getest. Daarnaast volgt er nog een korte schriftelijke proef waarbij u een kort stuk tekst moet schrijven; deze testen worden verbeterd door een moedertaalspreker en de score wordt gebaseerd op spelling, grammatica, woordenschat en vlotheid. Deze taaltesten nemen zo’n 30 minuten in beslag. De eerste 20 minuten krijgt u multiple choice vragen; de laatste 10 minuten worden besteed aan de schriftelijke test.

We geven u nog enkele tips mee voor dat u met de test begint: