Tester-IQ.nl

Het resultaat tonen

Nile River delta at Night

Wat is een IQ-score juist?

In het begin werd het IQ (ofwel: Intelligence Quotient) gebruikt om na te gaan of personen en kinderen beschikken over een lage intelligentie. Op die manier werd gecontroleerd of het nodig was om deze mensen in een apart en speciaal opvoedingsprogramma te plaatsen. De originele IQ-test werd dus ontworpen om na te gaan of kinderen even slim, slimmer of minder slim waren dan hun leeftijdsgenootjes. Als een kind slimmer was dan een normaal kind van dezelfde leeftijd dan werd hier een hogere score voor gegeven. Volgens diezelfde redenering ontving een kind dat minder slim was dan een normaal kind van dezelfde leeftijd een lagere score.

IQ-testen die op dit moment worden afgelegd zijn natuurlijk niet meer alleen gericht op kinderen. Nu ligt de nadruk vooral bij volwassenen. De bedoeling is de intelligentie van een persoon te vergelijken met de intelligentie van anderen die net dezelfde test hebben afgelegd. Dit is de meest objectieve manier om intelligentie te vergelijken.

Hoe moet je nu je IQ-resultaat interpreteren? Bekijk hieronder de tabel van Resing en Blok (2002) om te bekijken tot welke groep je hoort.

< 69: 2% van de bevolking

70 – 79: 6.4% van de bevolking; deze groep wordt “zwak begaafd” genoemd

80 – 89: 15.7% van de bevolking; deze groep wordt “benedengemiddeld intelligent” genoemd

90 – 110: 51.6% van de bevolking; deze groep wordt “gemiddeld intelligent” genoemd

111 – 120: 15.7% van de bevolking; deze groep wordt “bovengemiddeld intelligent” genoemd

121 – 130: 6.4% van de bevolking; deze groep wordt “begaafd” genoemd

>130: 2.1% van de bevolking; deze groep wordt “zeer begaafd” genoemd

Wechsler WAIS-III heeft de onderverdeling als volgt gemaakt:

>130: hoogbegaafd

120 – 129: begaafd

110 – 119: bovengemiddeld

90 – 109: normaal

80 – 89: benedengemiddeld

70 – 79: lichte verstandelijke beperking

50 – 69: matige verstandelijke beperking

25 – 49: ernstige verstandelijke beperking

< 25: zeer ernstige verstandelijke beperking

 

Verschillende niveaus

Verstandelijk gehandicapten: dit geldt voor mensen met een IQ lager dan 35. Deze mensen kunnen heel moeilijk zelfstandig zijn. Zo hebben ze hulp nodig bij bv. het nemen van een bad. Daarnaast kunnen deze mensen heel erg moeilijk praten; het spraakvermogen en taal is maar heel beperkt aanwezig.

Matig verstandelijk gehandicapten: deze mensen hebben een IQ tussen de 35 en 49 en moeten ondersteund worden bij dagelijkse activiteiten. Deze mensen kunnen wel al iets zelfstandiger zijn, zo kunnen ze zichzelf aan- en uitkleden.

Licht verstandelijk gehandicapten: mensen met een IQ tussen de 50 en 70. Zij kunnen al redelijk zelfstandig wonen. Ze hebben echter wel hulp nodig als ze naar school of werk gaan.

Zwakbegaafden: dit geldt voor mensen met een IQ tussen 70 en 80. Zij kunnen zo goed als volledig zelfstandig leven. Wel hebben ze het soms moeilijk om te volgen op school. Daarnaast zijn deze mensen erg goedgelovig en wordt hier soms misbruik van gemaakt.

Gemiddeld intelligente mensen: dit is de grootste groep van de bevolking. Deze groep heeft het een stuk gemakkelijker op school, maar de benedengemiddelde groep zal meer moeite moeten doen dan de bovengemiddelde groep.

(Hoog)begaafden: je bent begaafd als je een IQ hebt van hoger dan 120 en hoofdbegaafd als een IQ hebt dat hoger is dan 130. Voor deze groep mensen is leren heel gemakkelijk.